Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-08-05
Name : Allison Lee
Hits : 49

안녕하세요.

몇일전에 주문했는데 언제 오는지 해서 연락드립니다.

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요.
캔마트입니다.

혹시 고객님의 주문서가 20170608_GE1_0000020가 맞나요 ?
몇일 전에 주문했다고 하셨는데 검색결과가 조회되지 않아 문의드리며, 주문번호를 말씀주시면 빠르게 조회 후 안내드리도록 하겠습니다.
늦게 답변 드리게된 점 너무 죄송하다는 말씀 전해드리며,

답변 기다리겠습니다 !
감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
21
263
hey keyng choi
2018-07-20
42
262
MI SUN PARK
2018-07-17
17
261
MI SUN PARK
2018-07-14
15
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
16
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
24
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10