Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-08
Name : 김효주
Hits : 55

20170728_NE7_0000033     제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요!

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요.

고객님의 상품은 8월2일에 출고완료되었으며 송장번호는 EG208750938KR 입니다.
추적 결과 고객님께서 수령하신것으로 확인됩니다 ~
만약에 아직 수령을 안하신거라면 고객님 현지의 우체국에 문의해보시면 보다 더 정확한 답변 안내받으실 수 있을겁니다.

최선을 다하는 캔마트가 되겠습니다.

감사합니다 !

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
21
263
hey keyng choi
2018-07-20
42
262
MI SUN PARK
2018-07-17
17
261
MI SUN PARK
2018-07-14
15
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
16
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
24
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10