Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-11
Name : JI YOUN Cho (accident21c@gmail.com)
Hits : 62

20170802_DE8_0000046

제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요.

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

너무 오래 기다려주셨는데요..
금일 발송 예정이며 늦은 오후 트레킹 번호 확인 가능하실 것으로 확인됩니다.

기다려주셔서 너무 감사드리구요~
받게 되실 옷들도 만족하셨으면 좋겠습니다 ^^

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
148
Mili Hong
2017-10-16
3
147
배송비 (1)
won sook jih
2017-09-13
73
146
배송 (1)
yeanhee Park
2017-09-07
54
145
그냥 (1)
yeanhee Park
2017-09-05
40
144
배송 (1)
yeanhee Park
2017-09-05
25
143
배송 (1)
Kyung Ok Lee
2017-08-25
50
142
배송 (1)
Joo Park
2017-08-21
50
141
shipping (1)
Joo Park
2017-08-21
63
140
배송 (1)
Joo Park
2017-08-19
41
139
배송 (1)
Okkyung Kim
2017-08-18
44
138
배송 (1)
somyung lee
2017-08-16
36
137
Allison Lee
2017-08-11
52
136
JI YOUN Cho
2017-08-11
62
135
김효주
2017-08-08
48
134
Allison Lee
2017-08-05
60
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10