Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-11
Name : JI YOUN Cho
Hits : 66

20170802_DE8_0000046

제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요.

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

너무 오래 기다려주셨는데요..
금일 발송 예정이며 늦은 오후 트레킹 번호 확인 가능하실 것으로 확인됩니다.

기다려주셔서 너무 감사드리구요~
받게 되실 옷들도 만족하셨으면 좋겠습니다 ^^

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10