Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-11
Name : JI YOUN Cho
Hits : 66

20170802_DE8_0000046

제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요.

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

너무 오래 기다려주셨는데요..
금일 발송 예정이며 늦은 오후 트레킹 번호 확인 가능하실 것으로 확인됩니다.

기다려주셔서 너무 감사드리구요~
받게 되실 옷들도 만족하셨으면 좋겠습니다 ^^

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
190
Kyu Oh
2018-01-27
0
189
Sun Choi
2018-01-24
0
188
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
187
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
186
환불.. (1)
jee won oh
2018-01-19
0
185
Sun Choi
2018-01-18
0
184
jee won oh
2018-01-16
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10