Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송 문의
Date : 2017-08-11
Name : JI YOUN Cho
Hits : 71

20170802_DE8_0000046

제 컴펌 넘버입니다! 지금 제 페키지가 어디에 있느느지 알려 주세요.

Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

너무 오래 기다려주셨는데요..
금일 발송 예정이며 늦은 오후 트레킹 번호 확인 가능하실 것으로 확인됩니다.

기다려주셔서 너무 감사드리구요~
받게 되실 옷들도 만족하셨으면 좋겠습니다 ^^

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
21
263
hey keyng choi
2018-07-20
42
262
MI SUN PARK
2018-07-17
17
261
MI SUN PARK
2018-07-14
15
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
16
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
24
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10