Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-08-16
Name : somyung lee
Hits : 44
Order Number 20170809_KE3_0000076 입니다 언제 배송되나요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

고객님의 상품은 오늘 늦어도 내일 안으로는 출고될 것으로 보입니다.
출고 후 마이페이지에서 송장번호 확인 가능하세요~

오랫동안 기다려주셔서 너무너무 감사드리구요!
받아보신 후에도 저희 캔마트 상품 만족하셨음 좋겠습니다 ♥

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
190
Kyu Oh
2018-01-27
0
189
Sun Choi
2018-01-24
0
188
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
187
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
186
환불.. (1)
jee won oh
2018-01-19
0
185
Sun Choi
2018-01-18
0
184
jee won oh
2018-01-16
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10