Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-08-16
Name : somyung lee
Hits : 44
Order Number 20170809_KE3_0000076 입니다 언제 배송되나요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

고객님의 상품은 오늘 늦어도 내일 안으로는 출고될 것으로 보입니다.
출고 후 마이페이지에서 송장번호 확인 가능하세요~

오랫동안 기다려주셔서 너무너무 감사드리구요!
받아보신 후에도 저희 캔마트 상품 만족하셨음 좋겠습니다 ♥

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10