Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-08-25
Name : Kyung Ok Lee
Hits : 59
8월13일날 물건을 오더했는데 아직까지 못받고있어요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요.
캔마트입니다.

우선 늦은 배송 너무 죄송합니다 ㅠㅠ..
23일에도 답글 달아드렸는데 확인 못하신 것 같아서 다시 전달드립니다 !

8월에 2주간 한국의 대부분 거래처와 공장들이 휴가인 관계로 모든 배송이 다 딜레이가 됐구요 ㅠㅠ..
상품들이 오늘 입고되어 다음주 월요일에는 출고처리 될 수 있을 것 같습니다 !

불편함을 드려서 너무너무 죄송하구요..
문의사항 있으시면. .언제든지 게시글 남겨주세요!

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10