Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-09-05
Name : yeanhee Park
Hits : 31
Order Number 20170831_QE0_0000071..오더넘버인데요.언제쯤 배송하실건지요.똑같은 상품이 다른데도 있던데.혹시 취소 가능할까요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

아직 배송전이기 때문에 취소처리를 원하시는 경우 빨리 말씀 부탁드리겠습니다 ~
취소원하시는 상품 취소처리 완료 후 배송날짜 확인 도와드리겠습니다.
그럼 회신 기다리겠습니다.

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10