Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-09-05
Name : yeanhee Park
Hits : 36
Order Number 20170831_QE0_0000071..오더넘버인데요.언제쯤 배송하실건지요.똑같은 상품이 다른데도 있던데.혹시 취소 가능할까요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

아직 배송전이기 때문에 취소처리를 원하시는 경우 빨리 말씀 부탁드리겠습니다 ~
취소원하시는 상품 취소처리 완료 후 배송날짜 확인 도와드리겠습니다.
그럼 회신 기다리겠습니다.

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
21
263
hey keyng choi
2018-07-20
42
262
MI SUN PARK
2018-07-17
17
261
MI SUN PARK
2018-07-14
15
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
16
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
24
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10