Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2017-09-05
Name : yeanhee Park (lianxi1004@hanmail.net)
Hits : 26
Order Number 20170831_QE0_0000071..오더넘버인데요.언제쯤 배송하실건지요.똑같은 상품이 다른데도 있던데.혹시 취소 가능할까요
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

아직 배송전이기 때문에 취소처리를 원하시는 경우 빨리 말씀 부탁드리겠습니다 ~
취소원하시는 상품 취소처리 완료 후 배송날짜 확인 도와드리겠습니다.
그럼 회신 기다리겠습니다.

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
148
Mili Hong
2017-10-16
3
147
배송비 (1)
won sook jih
2017-09-13
74
146
배송 (1)
yeanhee Park
2017-09-07
54
145
그냥 (1)
yeanhee Park
2017-09-05
41
144
배송 (1)
yeanhee Park
2017-09-05
26
143
배송 (1)
Kyung Ok Lee
2017-08-25
51
142
배송 (1)
Joo Park
2017-08-21
50
141
shipping (1)
Joo Park
2017-08-21
64
140
배송 (1)
Joo Park
2017-08-19
41
139
배송 (1)
Okkyung Kim
2017-08-18
44
138
배송 (1)
somyung lee
2017-08-16
37
137
Allison Lee
2017-08-11
52
136
JI YOUN Cho
2017-08-11
62
135
김효주
2017-08-08
49
134
Allison Lee
2017-08-05
60
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10