Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송비
Date : 2017-09-13
Name : won sook jih
Hits : 99
100불 이상이면 배송비가 free 인가요? 100불 이상 구입했는데 배송비가 붙어서 계산되었습니다..물건은 받았고요..
Comments List
canmart
고객님 안녕하세요. 캔마트입니다.

우선 너무 죄송하다는 말씀 전해드립니다.
현재 무료배송의 기준국가는 미국/일본/중국 이렇게 세개의 국가이기 때문에
캐나다에 거주하시는 고객님께는 무료배송 혜택을 제공해드리지 못하고 있습니다..

불편함을 드려서 너무 죄송하다는 말씀 전해드립니다..

문의사항 있으시면 언제든지 게시판 이용 부탁드립니다 !

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10