Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
입금확인요망
Date : 2017-11-21
Name : Heesoog Kim
Hits : 0
카드로 입금을했는데 뭔가좀 이상한것같아서 확인좀 부탁드립니다 Heesoog kim or dayeon j kim 으로 170.32 입금되었는지 확인좀해주세요. 제가 크레딧으로 입금해서 확인이 안되네요
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

확인 결과, 현재 정상적으로 입금처리가 되지 않은 것으로 확인됩니다!

아마 펜딩상태일것으로 생각됩니다!

결제가 완료된 건이 아니라, 자동으로 환불처리될 예정입니다!

3일이 지나도 환불처리가 안될경우 다시 말씀부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10