Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
카드입금이 안되요
Date : 2017-11-21
Name : Heesoog Kim
Hits : 28
Pay now 누르면 로딩되다가 다시 pay now가 떠요 계속 반복해도 같습니다. Paypal 입금하기기 너무 힘드네요
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

현재 다른고객님들께서 정상 구매하고 계시는 상황이라, 페이팔측에 직접 문의 가능하실까요?
저희측에서 페이팔에 연락을 하면, 실제 카드홀더가 아니라 정보를 알려줄수 없다고 합니다! ㅠㅠ

불편을 드려죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
3
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
6
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
7
276
Sunghye Lee
2018-11-29
10
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
11
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
14
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
15
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
12
271
Minji Lee
2018-11-05
28
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
28
269
Sun Her
2018-10-26
26
268
miyoung park
2018-10-12
23
267
miyoung park
2018-10-10
19
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
42
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
42
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10