Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
카드입금이 안되요
Date : 2017-11-21
Name : Heesoog Kim
Hits : 1
Pay now 누르면 로딩되다가 다시 pay now가 떠요 계속 반복해도 같습니다. Paypal 입금하기기 너무 힘드네요
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

현재 다른고객님들께서 정상 구매하고 계시는 상황이라, 페이팔측에 직접 문의 가능하실까요?
저희측에서 페이팔에 연락을 하면, 실제 카드홀더가 아니라 정보를 알려줄수 없다고 합니다! ㅠㅠ

불편을 드려죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
184
jee won oh
2018-01-16
0
183
Hee Hwa An
2018-01-15
0
182
EJ Kim
2018-01-13
0
181
EJ Kim
2018-01-12
0
180
Jungwon Lee
2018-01-11
0
179
MIKYUNG KIM
2018-01-07
0
178
Kyu Oh
2017-12-27
1
177
Sohyun Kim
2017-12-20
0
176
Hyejung Cho
2017-12-15
0
175
JENNIFER LEE
2017-12-13
0
174
Hyojoo Kim
2017-12-12
0
173
Jeong Ha
2017-12-10
0
172
Hyojoo Kim
2017-12-09
0
171
JENNIFER LEE
2017-12-08
0
170
JENNIFER LEE
2017-12-08
1
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10