Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
리턴 문의
Date : 2017-12-08
Name : JENNIFER LEE
Hits : 9

오늘 코트를 받았는데 이건 Description에 나와있는것 보다 훨씬 크네요. 어깨 길이 너무 어색해서 리턴하려고 합니다. 어떻게 해야 하지요?

 

초기 배송비가 얼마나 되고 어떻게 리턴을 하면되죠?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

상품 반품하시게 되면 초기 배송비 제외후 환불 가능 합니다 ㅠㅠ

괜찮으시다면, 다시한번 말씀부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
20
263
hey keyng choi
2018-07-20
41
262
MI SUN PARK
2018-07-17
16
261
MI SUN PARK
2018-07-14
14
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
15
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
23
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10