Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
리턴 문의
Date : 2017-12-08
Name : JENNIFER LEE
Hits : 1

오늘 코트를 받았는데 이건 Description에 나와있는것 보다 훨씬 크네요. 어깨 길이 너무 어색해서 리턴하려고 합니다. 어떻게 해야 하지요?

 

초기 배송비가 얼마나 되고 어떻게 리턴을 하면되죠?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

상품 반품하시게 되면 초기 배송비 제외후 환불 가능 합니다 ㅠㅠ

괜찮으시다면, 다시한번 말씀부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10