Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
리턴 문의
Date : 2017-12-08
Name : JENNIFER LEE
Hits : 1

오늘 코트를 받았는데 이건 Description에 나와있는것 보다 훨씬 크네요. 어깨 길이 너무 어색해서 리턴하려고 합니다. 어떻게 해야 하지요?

 

초기 배송비가 얼마나 되고 어떻게 리턴을 하면되죠?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

상품 반품하시게 되면 초기 배송비 제외후 환불 가능 합니다 ㅠㅠ

괜찮으시다면, 다시한번 말씀부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10