Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
리턴 혹은 교환이 가을할까요?
Date : 2017-12-10
Name : Jeong Ha
Hits : 0
구입한것 중에 바지가 싸이즈가 작은데, 교환이나 리턴이 가을할까요? 여기는 미국인데요.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

교환 반품 모두 가능합니다!

교환이나 반품시 미국에서 한국으로 보내시는 배송비는 고객님께서 부담하셔야 합니다.
또한 반품시 상품 총 가격이 100불 이하로 떨어지면 초기 배송비 부과 후 상품가격 환불처리되며,
교환시에는 교환상품 받으시는 배송비 다시 결제해 주셔야 교환 가능합니다 ㅠㅠ

참고 부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10