Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
언제 배송되나요?
Date : 2017-12-12
Name : Hyojoo Kim
Hits : 0
배송이 늦어지는거 같습니다 언제 쉽핑이 되나요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문해주신 상품 내일이나 모레 출고 예정입니다!
주문건이 많아 출고가 약간 지연되었습니다 ㅠㅠ
불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다!
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10