Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
언제 배송되나요?
Date : 2017-12-12
Name : Hyojoo Kim
Hits : 8
배송이 늦어지는거 같습니다 언제 쉽핑이 되나요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문해주신 상품 내일이나 모레 출고 예정입니다!
주문건이 많아 출고가 약간 지연되었습니다 ㅠㅠ
불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다!
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
20
263
hey keyng choi
2018-07-20
41
262
MI SUN PARK
2018-07-17
16
261
MI SUN PARK
2018-07-14
14
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
15
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
23
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10