Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
언제 배송되나요?
Date : 2017-12-12
Name : Hyojoo Kim
Hits : 0
배송이 늦어지는거 같습니다 언제 쉽핑이 되나요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문해주신 상품 내일이나 모레 출고 예정입니다!
주문건이 많아 출고가 약간 지연되었습니다 ㅠㅠ
불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.

감사합니다!
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10