Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-15
Name : Hyejung Cho
Hits : 8
안녕하세요 12/7 일날 페이팔 결재했는데 오더 넘버나 확인 메일이 오지 않아서 배송이 되고 있는지 궁금해서 연락 드립니다. 참고로 페이팔에서는 카드로 계산된 확인 메일은 받았습니다. 답변 기다리겠습니다.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

고객님께서 주문하신 상품 EG216413075KR 로 출고 완료되었습니다!

현재 공항으로 인계된 상태이며 다음주 초에는 상품 받으실 수 있을것으로 보입니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
20
263
hey keyng choi
2018-07-20
41
262
MI SUN PARK
2018-07-17
16
261
MI SUN PARK
2018-07-14
14
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
15
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
23
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10