Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-15
Name : Hyejung Cho
Hits : 32
안녕하세요 12/7 일날 페이팔 결재했는데 오더 넘버나 확인 메일이 오지 않아서 배송이 되고 있는지 궁금해서 연락 드립니다. 참고로 페이팔에서는 카드로 계산된 확인 메일은 받았습니다. 답변 기다리겠습니다.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

고객님께서 주문하신 상품 EG216413075KR 로 출고 완료되었습니다!

현재 공항으로 인계된 상태이며 다음주 초에는 상품 받으실 수 있을것으로 보입니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
5
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
7
276
Sunghye Lee
2018-11-29
10
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
11
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
13
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
15
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
12
271
Minji Lee
2018-11-05
27
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
28
269
Sun Her
2018-10-26
23
268
miyoung park
2018-10-12
23
267
miyoung park
2018-10-10
19
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
41
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
42
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
43
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10