Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-20
Name : Sohyun Kim
Hits : 0

12월14일에 오더를하고 결제도 했는데

배송이 언제 된다거나 하는 배송에 관한 다음 이메일이 없네요.


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

주문해주신 상품 금일 출고 예정입니다!

빠르면 이번주내에 도착할 수 있으나, 미국내 통관에서 지연될 경우 다음주에 상품 받으실 수 도 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다!

감사합니다!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10