Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-20
Name : Sohyun Kim
Hits : 6

12월14일에 오더를하고 결제도 했는데

배송이 언제 된다거나 하는 배송에 관한 다음 이메일이 없네요.


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

주문해주신 상품 금일 출고 예정입니다!

빠르면 이번주내에 도착할 수 있으나, 미국내 통관에서 지연될 경우 다음주에 상품 받으실 수 도 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다!

감사합니다!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
20
263
hey keyng choi
2018-07-20
41
262
MI SUN PARK
2018-07-17
16
261
MI SUN PARK
2018-07-14
14
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
15
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
23
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10