Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-20
Name : Sohyun Kim
Hits : 26

12월14일에 오더를하고 결제도 했는데

배송이 언제 된다거나 하는 배송에 관한 다음 이메일이 없네요.


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

주문해주신 상품 금일 출고 예정입니다!

빠르면 이번주내에 도착할 수 있으나, 미국내 통관에서 지연될 경우 다음주에 상품 받으실 수 도 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다!

감사합니다!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
5
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
7
276
Sunghye Lee
2018-11-29
10
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
11
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
13
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
15
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
12
271
Minji Lee
2018-11-05
27
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
28
269
Sun Her
2018-10-26
23
268
miyoung park
2018-10-12
23
267
miyoung park
2018-10-10
19
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
41
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
42
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
43
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10