Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-20
Name : Sohyun Kim
Hits : 0

12월14일에 오더를하고 결제도 했는데

배송이 언제 된다거나 하는 배송에 관한 다음 이메일이 없네요.


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

주문해주신 상품 금일 출고 예정입니다!

빠르면 이번주내에 도착할 수 있으나, 미국내 통관에서 지연될 경우 다음주에 상품 받으실 수 도 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다!

감사합니다!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
184
jee won oh
2018-01-16
0
183
Hee Hwa An
2018-01-15
0
182
EJ Kim
2018-01-13
0
181
EJ Kim
2018-01-12
0
180
Jungwon Lee
2018-01-11
0
179
MIKYUNG KIM
2018-01-07
0
178
Kyu Oh
2017-12-27
1
177
Sohyun Kim
2017-12-20
0
176
Hyejung Cho
2017-12-15
0
175
JENNIFER LEE
2017-12-13
0
174
Hyojoo Kim
2017-12-12
0
173
Jeong Ha
2017-12-10
0
172
Hyojoo Kim
2017-12-09
0
171
JENNIFER LEE
2017-12-08
0
170
JENNIFER LEE
2017-12-08
1
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10