Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2017-12-20
Name : Sohyun Kim
Hits : 0

12월14일에 오더를하고 결제도 했는데

배송이 언제 된다거나 하는 배송에 관한 다음 이메일이 없네요.


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

주문해주신 상품 금일 출고 예정입니다!

빠르면 이번주내에 도착할 수 있으나, 미국내 통관에서 지연될 경우 다음주에 상품 받으실 수 도 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다!

감사합니다!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10