Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
PAYPAL ONLY...?
Date : 2018-01-07
Name : MIKYUNG KIM
Hits : 24

몇 가지 마음에 드는 물건을 사고 싶은데 CREDIT CARD 는 안 된다고 하네요...

PAYPAL 만 되고...

안타깝네요...

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 Paypal만 사용가능하며, 추가적으로 고객님들의 편의를 위하여 운영팀에 다른 결제수단 추가할 수 있도록 전달 하겠습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
5
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
7
276
Sunghye Lee
2018-11-29
10
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
11
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
13
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
15
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
12
271
Minji Lee
2018-11-05
27
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
28
269
Sun Her
2018-10-26
23
268
miyoung park
2018-10-12
23
267
miyoung park
2018-10-10
19
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
41
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
42
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
43
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10