Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
PAYPAL ONLY...?
Date : 2018-01-07
Name : MIKYUNG KIM
Hits : 1

몇 가지 마음에 드는 물건을 사고 싶은데 CREDIT CARD 는 안 된다고 하네요...

PAYPAL 만 되고...

안타깝네요...

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 Paypal만 사용가능하며, 추가적으로 고객님들의 편의를 위하여 운영팀에 다른 결제수단 추가할 수 있도록 전달 하겠습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10