Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
PAYPAL ONLY...?
Date : 2018-01-07
Name : MIKYUNG KIM
Hits : 0

몇 가지 마음에 드는 물건을 사고 싶은데 CREDIT CARD 는 안 된다고 하네요...

PAYPAL 만 되고...

안타깝네요...

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 Paypal만 사용가능하며, 추가적으로 고객님들의 편의를 위하여 운영팀에 다른 결제수단 추가할 수 있도록 전달 하겠습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
184
jee won oh
2018-01-16
0
183
Hee Hwa An
2018-01-15
0
182
EJ Kim
2018-01-13
0
181
EJ Kim
2018-01-12
0
180
Jungwon Lee
2018-01-11
0
179
MIKYUNG KIM
2018-01-07
0
178
Kyu Oh
2017-12-27
1
177
Sohyun Kim
2017-12-20
0
176
Hyejung Cho
2017-12-15
0
175
JENNIFER LEE
2017-12-13
0
174
Hyojoo Kim
2017-12-12
0
173
Jeong Ha
2017-12-10
0
172
Hyojoo Kim
2017-12-09
0
171
JENNIFER LEE
2017-12-08
0
170
JENNIFER LEE
2017-12-08
1
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10