Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
PAYPAL ONLY...?
Date : 2018-01-07
Name : MIKYUNG KIM
Hits : 0

몇 가지 마음에 드는 물건을 사고 싶은데 CREDIT CARD 는 안 된다고 하네요...

PAYPAL 만 되고...

안타깝네요...

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 Paypal만 사용가능하며, 추가적으로 고객님들의 편의를 위하여 운영팀에 다른 결제수단 추가할 수 있도록 전달 하겠습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
205
jee won oh
2018-03-21
0
204
Jungseon Chun
2018-03-16
1
203
Seu Peng Lee
2018-03-15
0
202
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
201
Seu Peng Lee
2018-03-14
0
200
Seu Peng Lee
2018-03-13
0
199
EJ Kim
2018-03-05
0
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10