Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
PAYPAL ONLY...?
Date : 2018-01-07
Name : MIKYUNG KIM
Hits : 7

몇 가지 마음에 드는 물건을 사고 싶은데 CREDIT CARD 는 안 된다고 하네요...

PAYPAL 만 되고...

안타깝네요...

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 Paypal만 사용가능하며, 추가적으로 고객님들의 편의를 위하여 운영팀에 다른 결제수단 추가할 수 있도록 전달 하겠습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다!

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
20
263
hey keyng choi
2018-07-20
41
262
MI SUN PARK
2018-07-17
16
261
MI SUN PARK
2018-07-14
14
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
12
259
Jennifer Byun
2018-07-04
10
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
18
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
15
256
MI SUN PARK
2018-06-30
17
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
8
254
Ella Leung
2018-06-29
12
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
16
252
hee jin chang
2018-06-29
23
251
Hyejin Park
2018-06-23
17
250
hey keyng choi
2018-06-21
17
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10