Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
Free shipping
Date : 2018-01-11
Name : Jungwon Lee
Hits : 1
100불이상은 free shipping인가요? 지금 225불 정도 바구니에 넣고 결제 하려고 하니 쉬핑ㅇ 89불로 나오는데 어떻게 하면free shipping으로 오더 할 수 있나요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

현재 미국, 필리핀, 싱가포르 인도네시아 태국 5개국가에만 무료배송 진행 중 입니다

그 외 국가는 현재 무게 배송비인점 참고 부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
248
Hyunjung Seo
2018-06-13
0
247
Hyunyoung Kim
2018-06-07
0
246
Pakaphat Thanadejsupalit
2018-06-07
0
245
불량건 (1)
Hyunyoung Kim
2018-06-06
0
244
Maytawee L.
2018-06-06
0
243
주소 (1)
Hana Song
2018-06-04
1
242
Hana Song
2018-06-02
0
241
sowon Lee
2018-05-31
0
240
Hyejin Park
2018-05-30
0
239
Hyejin Park
2018-05-29
0
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10