Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송관련
Date : 2018-01-16
Name : jee won oh
Hits : 0
안녕하세요 ^^ 캔마트 제작 로페즈 코트 두개를 오더했는데. 아직 발송을 안해주신 것 같네요. 그리고 상품이 없어졌는데..확인 부탁드릴게요. 오더번호는 20180112_DE9_0000013 입니다
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

답변 늦어 죄송합니다

상품 원단에 문제가 생겨 전체 품절되었다고 전달 받았습니다.

상품가격 환불로 진행 도와드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
198
EJ Kim
2018-02-15
0
197
Hyunwon Choi
2018-02-10
0
196
Hyunyoung Kim
2018-02-10
0
195
Hyunyoung Kim
2018-02-09
0
194
Hyunwon Choi
2018-02-09
0
193
Kyong Hwa Oh
2018-02-06
1
192
rche3252
2018-02-06
0
191
Pak Mikki
2018-01-31
0
190
Kyu Oh
2018-01-27
0
189
Sun Choi
2018-01-24
0
188
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
187
Jaesaeng Hong
2018-01-23
0
186
환불.. (1)
jee won oh
2018-01-19
0
185
Sun Choi
2018-01-18
0
184
jee won oh
2018-01-16
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10