Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송관련
Date : 2018-01-16
Name : jee won oh
Hits : 26
안녕하세요 ^^ 캔마트 제작 로페즈 코트 두개를 오더했는데. 아직 발송을 안해주신 것 같네요. 그리고 상품이 없어졌는데..확인 부탁드릴게요. 오더번호는 20180112_DE9_0000013 입니다
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

답변 늦어 죄송합니다

상품 원단에 문제가 생겨 전체 품절되었다고 전달 받았습니다.

상품가격 환불로 진행 도와드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
280
Jasmine Jung
2019-01-15
4
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
15
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
21
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
16
276
Sunghye Lee
2018-11-29
22
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
27
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
15
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
27
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
25
271
Minji Lee
2018-11-05
39
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
43
269
Sun Her
2018-10-26
32
268
miyoung park
2018-10-12
29
267
miyoung park
2018-10-10
26
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
55
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10