Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송관련
Date : 2018-01-16
Name : jee won oh
Hits : 0
안녕하세요 ^^ 캔마트 제작 로페즈 코트 두개를 오더했는데. 아직 발송을 안해주신 것 같네요. 그리고 상품이 없어졌는데..확인 부탁드릴게요. 오더번호는 20180112_DE9_0000013 입니다
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

답변 늦어 죄송합니다

상품 원단에 문제가 생겨 전체 품절되었다고 전달 받았습니다.

상품가격 환불로 진행 도와드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
223
Ji Eon Kim
2018-05-02
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10