Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
환불..
Date : 2018-01-19
Name : jee won oh
Hits : 26
로페즈 코트 두개 오더했다고 밑에 두번째 글 단 사람인데요. 환불처리는 어떻게 해주시나요? 카드 환불 처리 바로 해 주시나요? 언제즘 환불처리 되는지요. 확인부탁드려요. 주문번호입니다. 20180112_DE9_0000013
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님 ㅠㅠ

환불처리 카드로 도와드리겠습니다!

취소까지 PG사 연동관련하여 최대 5일까지 소요 될 수 있습니다!

참고 부탁드리겠습니다.

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
5
276
Sunghye Lee
2018-11-29
9
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
11
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
13
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
14
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
10
271
Minji Lee
2018-11-05
26
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
26
269
Sun Her
2018-10-26
22
268
miyoung park
2018-10-12
23
267
miyoung park
2018-10-10
19
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
41
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
42
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
43
263
hey keyng choi
2018-07-20
92
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10