Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
free shipping
Date : 2018-01-31
Name : Pak Mikki
Hits : 3
100불 넘어도 shipping charge 하나요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

현재 배송비 관련 국가 이벤트 진행중입니다
현재 5개 국가 (미국,필리핀,싱카포르,인도네시아,태국) 이벤트가 진행중이며 5개 국가만 $100이상 구매시 무료배송이며
그 외에 나라는 무게배송비로 진행중입니다

감사합니다
좋은하루되세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
1
263
hey keyng choi
2018-07-20
1
262
MI SUN PARK
2018-07-17
1
261
MI SUN PARK
2018-07-14
1
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
1
259
Jennifer Byun
2018-07-04
1
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
1
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
1
256
MI SUN PARK
2018-06-30
0
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
0
254
Ella Leung
2018-06-29
0
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
0
252
hee jin chang
2018-06-29
0
251
Hyejin Park
2018-06-23
0
250
hey keyng choi
2018-06-21
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10