Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송조회
Date : 2018-02-10
Name : Hyunwon Choi
Hits : 0

2월4일에 보냈다고 하신 물건의 트래킹이 안되네요

그리고 아직도 보내지 않으신 스탠바이 물건들은 언제쯤 보내실건지 궁금합니다

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

현재 고객님의 Tracking Number EG219409781KR EMS 로 출고되었으며,
현재 통관 진행 중인걸로 확인됩니다.

감사합니다.

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
223
Ji Eon Kim
2018-05-02
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10