Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
Ice Pants 다시 판매 할 계획 있으신가요.
Date : 2018-03-23
Name : EJ Kim
Hits : 34

작년 여름에 구입해서 잘 입었습니다. 

바지 핏이 너무 이뻐서 제 결점을 잘 커버해 주었어요. 

디자인과 가격 (세일가격이 너무 괜찮았어요) 이 너무 마음에 들었었는데 

올해 다시 판매하실 계획 있으신가요? Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,
캔마트입니다.

우선 저희 상품에 관심가져주셔서 대단히 감사합니다.
현재, 베이직아이스팬츠는 품절로 판매되지 않고 있는 제픔입니다.

죄송하지만 다른 제품으로 확인해 주셔야 할것 같습니다.
감사합니다.

좋은 하루 되세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
41
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
45
269
Sun Her
2018-10-26
34
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10