Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2018-04-04
Name : Sun Her
Hits : 29

안녕하세요..

주문한 상품 계속 안오고 있는데 확인부탁드려요

20180323_FE7_0000022

 

감사합니다.

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

늦게 답변드려 죄송합니다
저희 측에서 조회해본 결과 4/4일날 배송완료라고 나오는데
제품 받으셨는지 확인해보려고 합니다.

감사합니다
좋은하루 되십시오! :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
40
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
44
269
Sun Her
2018-10-26
33
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10