Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
아래 213번 문의 건
Date : 2018-04-14
Name : EJ Kim
Hits : 11

네 환불 처리 부탁드립니다. 

감사합니다. 


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,
캔마트입니다.

회신 감사드립니다.

불량상품 금액은 결제하신 카드로 환불신청해 드렸습니다.
7일 이내로 확인하시기 바랍니다.

다른 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.
감사합니다.

좋은 하루 되세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
268
miyoung park
2018-10-12
6
267
miyoung park
2018-10-10
12
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
10
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
17
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
25
263
hey keyng choi
2018-07-20
52
262
MI SUN PARK
2018-07-17
22
261
MI SUN PARK
2018-07-14
22
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
17
259
Jennifer Byun
2018-07-04
15
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
22
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
21
256
MI SUN PARK
2018-06-30
23
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
13
254
Ella Leung
2018-06-29
18
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10