Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
아래 213번 문의 건
Date : 2018-04-14
Name : EJ Kim
Hits : 31

네 환불 처리 부탁드립니다. 

감사합니다. 


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,
캔마트입니다.

회신 감사드립니다.

불량상품 금액은 결제하신 카드로 환불신청해 드렸습니다.
7일 이내로 확인하시기 바랍니다.

다른 문의 사항이 있으시면 언제든지 연락해 주시기 바랍니다.
감사합니다.

좋은 하루 되세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
41
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
44
269
Sun Her
2018-10-26
34
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10