Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
Order Number 20180424_LE8_0000066
Date : 2018-04-30
Name : Mi
Hits : 0
24일에 주문하고 나서 며칠째 Send Standby에 멈춰있어요. 무슨일인지 체크 부탁드려요. 고맙습니다.
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문해주신 상품 중에 입고 지연이 된 건이 있었습니다.

현재 상품 모두 입고처리되었으며, 금일 상품 출고 되는것으로 배송팀으로 부터 전달 받았습니다!

불편을 드려 죄송하다는 말씀드립니다.
감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10