Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
20180426_CE7_0000048
Date : 2018-05-02
Name : Ji Eon Kim
Hits : 3

주문했고 결재 마쳤는데 언제 배송이 되는지 궁금합니다.


빠른 배송 부탁 드립니다

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문하신 상품 EG224037938KR로 금일 출고 완료 되었습니다^^

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
2
263
hey keyng choi
2018-07-20
7
262
MI SUN PARK
2018-07-17
4
261
MI SUN PARK
2018-07-14
3
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
5
259
Jennifer Byun
2018-07-04
4
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
4
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
3
256
MI SUN PARK
2018-06-30
2
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
3
254
Ella Leung
2018-06-29
3
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
3
252
hee jin chang
2018-06-29
2
251
Hyejin Park
2018-06-23
2
250
hey keyng choi
2018-06-21
4
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10