Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
20180426_CE7_0000048
Date : 2018-05-02
Name : Ji Eon Kim
Hits : 0

주문했고 결재 마쳤는데 언제 배송이 되는지 궁금합니다.


빠른 배송 부탁 드립니다

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님

주문하신 상품 EG224037938KR로 금일 출고 완료 되었습니다^^

감사합니다.
좋은하루보내세요!

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10