Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송상태 알려주세요
Date : 2018-05-09
Name : Grace Yi
Hits : 16

언제 오는지 궁금해요

배송상태 알려주세요

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
휴일로 인해서 많이 지연되고 있었으나 고객님의 상품은 오늘 출고될 예정입니다
출고와 동시에 고객님의 이메일로 송장번호 발송됩니다.
보다 좋은 상품으로 빠른 배송 보내드리겠습니다

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
268
miyoung park
2018-10-12
5
267
miyoung park
2018-10-10
11
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
10
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
16
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
25
263
hey keyng choi
2018-07-20
52
262
MI SUN PARK
2018-07-17
22
261
MI SUN PARK
2018-07-14
22
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
17
259
Jennifer Byun
2018-07-04
15
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
22
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
21
256
MI SUN PARK
2018-06-30
23
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
13
254
Ella Leung
2018-06-29
18
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10