Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-05-11
Name : Hyunyoung Kim
Hits : 0

안녕하세요. 월요일에 오더했는데 아직 ship 됐다고 연락이 안와서요.

언제쯤 배송되는지 알 수 있을까요

제가 2주뒤에 놀러가는데 불안불안하네요..

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
주문번호 : 20180508_KE4_0000025 오늘 출고 예정입니다.
출고되는대로 송장번호 함께 고객님 이메일로 발송됩니다 :)
보다 좋은 상품으로 고객님께 자주 찾아뵙겠습니다!

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10