Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-05-11
Name : Hyunyoung Kim
Hits : 31

안녕하세요. 월요일에 오더했는데 아직 ship 됐다고 연락이 안와서요.

언제쯤 배송되는지 알 수 있을까요

제가 2주뒤에 놀러가는데 불안불안하네요..

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
주문번호 : 20180508_KE4_0000025 오늘 출고 예정입니다.
출고되는대로 송장번호 함께 고객님 이메일로 발송됩니다 :)
보다 좋은 상품으로 고객님께 자주 찾아뵙겠습니다!

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
40
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
44
269
Sun Her
2018-10-26
33
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10