Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-05-11
Name : Si Kim
Hits : 0
안녕하세요!5월5일 오더했는데 언제 배송되는건가요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다.
고객님의 주문번호 : 20180505_BE6_0000064 오늘 출고될 예정입니다.
출고되는대로 송장번호와 함께 고객님의 이메일로 발송됩니다.
보다 좋은 상품으로 고객님께 자주 찾아뵙겠습니다

감사합니다
좋은하루되세요 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
238
jennifer choi
2018-05-26
0
237
Hyunyoung Kim
2018-05-25
0
236
Miae Choi
2018-05-24
0
235
Youngsun Jung
2018-05-22
0
234
Seu Peng Lee
2018-05-12
0
233
Si Kim
2018-05-11
0
232
Hyunyoung Kim
2018-05-11
0
231
Grace Yi
2018-05-09
0
230
HEEJIN KIM
2018-05-09
0
229
Yujeong Lee
2018-05-08
0
228
Seu Peng Lee
2018-05-08
0
227
Yujeong Lee
2018-05-08
0
226
HEEJIN KIM
2018-05-07
0
225
Kyunghee Kim
2018-05-06
0
224
Hyunyoung Kim
2018-05-05
0
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10