Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
해외배송
Date : 2018-06-29
Name : hee jin chang
Hits : 57
캐나다에서 주문하는데 지불은 한국화폐로 결제가능 한가요?
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사합니다
아쉽게도, 한국원화로 결제는 불가능합니다...
많은 도움을 드리지 못해 죄송합니다.

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
4
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
9
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
7
276
Sunghye Lee
2018-11-29
13
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
13
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
14
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
15
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
13
271
Minji Lee
2018-11-05
30
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
29
269
Sun Her
2018-10-26
27
268
miyoung park
2018-10-12
25
267
miyoung park
2018-10-10
21
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
43
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
44
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10