Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
밑단 글 썼던 사람입니다.
Date : 2018-06-29
Name : Sookyoung Kim
Hits : 70
밑단 튿어진 티셔츠 답변드려요~ Unhappy Slab Box Tea C041804 1 items /16.06 USD 이렇게 구매한 옷이예요. 포인트로 처리해주세요~
Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

좋은 답변 주셔서 너무 감사드립니다.
지금 적립금으로 환불 지급해드렸습니다 불편을 드려 죄송합니다
좀더 좋은 상품으로 고객님께 자주 찾아뵙겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
263
hey keyng choi
2018-07-20
156
262
MI SUN PARK
2018-07-17
80
261
MI SUN PARK
2018-07-14
78
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
102
259
Jennifer Byun
2018-07-04
69
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
80
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
76
256
MI SUN PARK
2018-06-30
95
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
70
254
Ella Leung
2018-06-29
69
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
79
252
hee jin chang
2018-06-29
112
251
Hyejin Park
2018-06-23
67
250
hey keyng choi
2018-06-21
85
249
Hana Song
2018-06-21
67
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10