Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-07-02
Name : DAYOUNG MOON
Hits : 89

안녕하세요?

결재는 여기서 하고 배송은 한국으로 받고 싶은데...어떻게 하나요?

그리고 한국배송 받을때도 100불 채워야 하나요?

감사합니다

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 감사합니다.
수령하시는 곳이 한국이시면 국내사이트에서 주문하시는게 좋을것 같습니다.
http://canmart.co.kr/

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
116
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
97
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
100
263
hey keyng choi
2018-07-20
179
262
MI SUN PARK
2018-07-17
95
261
MI SUN PARK
2018-07-14
98
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
122
259
Jennifer Byun
2018-07-04
82
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
93
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
89
256
MI SUN PARK
2018-06-30
118
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
92
254
Ella Leung
2018-06-29
82
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
93
252
hee jin chang
2018-06-29
127
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10