Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2018-07-03
Name : DAYOUNG MOON
Hits : 74

안녕하세요?

어제도 문의 드렸는데 배송을 한국으로 받으려고요..한국싸이트도 미국발급 카드 받나요?

결재 때문에 여기서 주문해야 해서요

답변 부탁드려요

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다.
확인해본결과, 고객님께서 결제 시 페이팔을 이용하시면 결제 가능할실겁니다!
다른 문의사항 있으시면 언제든지 문의남겨주시면 빠른처리답변 도와드리겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
292
En Lee
2019-04-20
1
291
Suyoung Park
2019-04-19
2
290
Hyojoo Kim
2019-04-11
8
289
eui kim
2019-04-09
20
288
Jasmine Jung
2019-03-22
34
287
Yeonsoon Kim
2019-03-03
17
286
Fennie Chia
2019-02-13
49
285
eun jung lee
2019-01-29
50
284
eun jung lee
2019-01-29
49
283
Jae Hee Jung
2019-01-28
45
282
Mi Song
2019-01-28
89
281
Jeong Hee Jeong
2019-01-23
54
280
Eun jung Lee
2019-01-21
55
279
Eun jung Lee
2019-01-19
51
278
Jasmine Jung
2019-01-15
70
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10