Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송
Date : 2018-07-03
Name : DAYOUNG MOON
Hits : 80

안녕하세요?

어제도 문의 드렸는데 배송을 한국으로 받으려고요..한국싸이트도 미국발급 카드 받나요?

결재 때문에 여기서 주문해야 해서요

답변 부탁드려요

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다.
확인해본결과, 고객님께서 결제 시 페이팔을 이용하시면 결제 가능할실겁니다!
다른 문의사항 있으시면 언제든지 문의남겨주시면 빠른처리답변 도와드리겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
263
hey keyng choi
2018-07-20
156
262
MI SUN PARK
2018-07-17
80
261
MI SUN PARK
2018-07-14
78
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
102
259
Jennifer Byun
2018-07-04
69
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
80
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
76
256
MI SUN PARK
2018-06-30
95
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
69
254
Ella Leung
2018-06-29
69
253
Sookyoung Kim
2018-06-29
79
252
hee jin chang
2018-06-29
112
251
Hyejin Park
2018-06-23
67
250
hey keyng choi
2018-06-21
85
249
Hana Song
2018-06-21
67
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10