Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
$100 이상 무료 배송
Date : 2018-07-20
Name : hey keyng choi
Hits : 160

안녕하세요.

$100 이상 무료 배송 이제 더이상 안 하나요?


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다.
무료배송의 대해서는 미국,필리면,싱가폴,인도네이사,태국 현재 5개 국가만 $100이상 구매시 무료배송 이벤트를 진행 중에 있습니다.
참고부탁드리며 앞으로 좀더 좋은 상품으로 고객님께 찾아뵙겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
293
Hyunyoung Kim
2019-05-17
9
292
En Lee
2019-04-20
22
291
Suyoung Park
2019-04-19
35
290
Hyojoo Kim
2019-04-11
26
289
eui kim
2019-04-09
45
288
Jasmine Jung
2019-03-22
48
287
Yeonsoon Kim
2019-03-03
22
286
Fennie Chia
2019-02-13
56
285
eun jung lee
2019-01-29
54
284
eun jung lee
2019-01-29
63
283
Jae Hee Jung
2019-01-28
51
282
Mi Song
2019-01-28
111
281
Jeong Hee Jeong
2019-01-23
70
280
Eun jung Lee
2019-01-21
63
279
Eun jung Lee
2019-01-19
58
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10