Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
$100 이상 무료 배송
Date : 2018-07-20
Name : hey keyng choi
Hits : 52

안녕하세요.

$100 이상 무료 배송 이제 더이상 안 하나요?


Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다.
무료배송의 대해서는 미국,필리면,싱가폴,인도네이사,태국 현재 5개 국가만 $100이상 구매시 무료배송 이벤트를 진행 중에 있습니다.
참고부탁드리며 앞으로 좀더 좋은 상품으로 고객님께 찾아뵙겠습니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
268
miyoung park
2018-10-12
5
267
miyoung park
2018-10-10
10
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
10
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
16
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
25
263
hey keyng choi
2018-07-20
52
262
MI SUN PARK
2018-07-17
22
261
MI SUN PARK
2018-07-14
22
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
17
259
Jennifer Byun
2018-07-04
15
258
배송 (1)
DAYOUNG MOON
2018-07-03
22
257
DAYOUNG MOON
2018-07-02
21
256
MI SUN PARK
2018-06-30
23
255
Sookyoung Kim
2018-06-29
13
254
Ella Leung
2018-06-29
18
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10