Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-10-27
Name : Hyunwon Choi
Hits : 45

10월10일에 주문한 상품을 아직 받지 못했습니다

언제 배송 가능한지요?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다
품절상품의 대해서 이메일로 안내드렸으며 품절상품 : 셜린브이7부티셔츠 / 검정
품절상품 제외 후 현재 배송이 가능하며 품절상품만 취소 후 나머지 상품 배송해드려도 되는지
고객님의 회신여부의 따라 처리 진행하도록 하겠습니다
불편을 드려서 죄송합니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
281
Eun jung Lee
2019-01-19
1
280
Jasmine Jung
2019-01-15
6
279
C102512 (1)
Mari
2018-12-14
19
278
Jeong Hee Jeong
2018-12-11
24
277
Jeong Hee Jeong
2018-12-07
17
276
Sunghye Lee
2018-11-29
26
275
Hyunyoung Kim
2018-11-21
28
274
Hyunyoung Kim
2018-11-20
16
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
28
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
26
271
Minji Lee
2018-11-05
41
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
45
269
Sun Her
2018-10-26
34
268
miyoung park
2018-10-12
30
267
miyoung park
2018-10-10
27
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10