Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-10-27
Name : Hyunwon Choi
Hits : 18

10월10일에 주문한 상품을 아직 받지 못했습니다

언제 배송 가능한지요?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다
품절상품의 대해서 이메일로 안내드렸으며 품절상품 : 셜린브이7부티셔츠 / 검정
품절상품 제외 후 현재 배송이 가능하며 품절상품만 취소 후 나머지 상품 배송해드려도 되는지
고객님의 회신여부의 따라 처리 진행하도록 하겠습니다
불편을 드려서 죄송합니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
273
배송 (1)
Mira Kim
2018-11-13
2
272
배송 (1)
Sun Her
2018-11-11
4
271
Minji Lee
2018-11-05
16
270
Hyunwon Choi
2018-10-27
18
269
Sun Her
2018-10-26
17
268
miyoung park
2018-10-12
13
267
miyoung park
2018-10-10
17
266
shipment (1)
Kyunghee Kim
2018-10-06
27
265
shipping (1)
Dee
2018-09-24
35
264
Ms (1)
Hong Soo Kee
2018-07-28
34
263
hey keyng choi
2018-07-20
75
262
MI SUN PARK
2018-07-17
30
261
MI SUN PARK
2018-07-14
31
260
재입고 (1)
Hyunyoung Kim
2018-07-11
21
259
Jennifer Byun
2018-07-04
23
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10