Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation


Read
배송문의
Date : 2018-10-27
Name : Hyunwon Choi
Hits : 71

10월10일에 주문한 상품을 아직 받지 못했습니다

언제 배송 가능한지요?

Comments List
canmart
안녕하세요 고객님,

우선 저희 캔마트를 이용해주셔서 너무 감사드립니다
품절상품의 대해서 이메일로 안내드렸으며 품절상품 : 셜린브이7부티셔츠 / 검정
품절상품 제외 후 현재 배송이 가능하며 품절상품만 취소 후 나머지 상품 배송해드려도 되는지
고객님의 회신여부의 따라 처리 진행하도록 하겠습니다
불편을 드려서 죄송합니다

감사합니다
좋은하루되십시오 :)

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
292
En Lee
2019-04-20
3
291
Suyoung Park
2019-04-19
4
290
Hyojoo Kim
2019-04-11
10
289
eui kim
2019-04-09
23
288
Jasmine Jung
2019-03-22
36
287
Yeonsoon Kim
2019-03-03
17
286
Fennie Chia
2019-02-13
49
285
eun jung lee
2019-01-29
50
284
eun jung lee
2019-01-29
49
283
Jae Hee Jung
2019-01-28
45
282
Mi Song
2019-01-28
89
281
Jeong Hee Jeong
2019-01-23
54
280
Eun jung Lee
2019-01-21
56
279
Eun jung Lee
2019-01-19
52
278
Jasmine Jung
2019-01-15
71
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10