Cart
Q&A
Order list
Delay delivery
Only you
Skip Navigation
FREE SHIPPING


Read
SHIPPING ADDRESS 수정부탁드려요
Date : 2020-08-05
Name : Jung Suk Bae
Hits : 75

안녕하세요.


쉬핑주소 업데이트 부탁드려요. CITY가 잘못 기재되었어요.

 

ORDER NO 20200805_FE0_0000104


SHIPPING ADDRESS


3050 PAINTED LAKE CIR #304  THE COLONY, TX 75056


감사합니다. 

Comments List
canmart
고객님주문감사합니다^^
주소지 확인결과 [75056] 3050 Painted Lake Cir, 304 The Colony TEXAS U.S.A 로
제대로 기재되어있는걸로 확인됩니다.
상품 준비후에 꼼꼼검수하여 최대한 빠른 배송 도와드릴수 있도록 하겠습니다^^
늘 감사드려요^^

List of posts
No.
Content
Name
Date
Hits
604
Sumi BANG
2020-09-26
1
603
Hau Tung Chau
2020-09-24
9
602
Hau Tung Chau
2020-09-24
2
601
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
600
Hau Tung Chau
2020-09-24
3
599
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
598
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
597
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
596
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
595
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
594
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
593
Hau Tung Chau
2020-09-24
1
592
Hau Tung Chau
2020-09-24
0
591
Hau Tung Chau
2020-09-24
7
590
Soonmi Kim
2020-09-24
9
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10