Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
핏이 좋아요
Date : 2021-05-14Score :★★★★★
Name : Youngjin Choi
Hits : 1170
생각보다 스판기는 약하지만 살짝 배기스타일이라 꽉 끼는 형은 아니라 갠찬아요. 원래 붙는걸 싫어해서 미듐사는데 배기스탈이라 스몰했는데 나뿌진 않네요. 다른칼라로 재구매 하고 싶어요.
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요!!
배기핏으로 살짝 여유있게 나온 상품이라, 체형에 따라서는 아래 사이즈 구매하셔도 좋은 상품이랍니다 :)
사이즈표 꼭 참고하셔서 구매 부탁드려요!
감사합니다.

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
22
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
1109
21
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
1142
20
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1146
19
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1120
18
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1123
17
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1134
16
normal
★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1168
15
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1087
14
normal
★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1157
13
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1105
12
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-06-08
1147
11
normal
★★★★★
The Ji Shin
2021-06-08
1098
10
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
1528
9
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
1229
8
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
1096
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10