Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
 • Item name:
 • Item price:0.00 USD
Read
너무커요
Date : 2021-05-14Score :★★
Name : Youngjin Choi
Hits : 955
너무커요!!! 보통체형인데 사진보다 커요.. 마치 울엄마 옷 입은듯한... 사놓고 입지를 못하고 있내요.
Comments List
canmart
고객님, 상품으로 아쉬움 드려 죄송합니다ㅠㅠ
구매 전 사이즈표 체크해주시면 구매결정에 더 도움되실 거예요 :)
다음에 더 만족하실 수 있도록 노력하겠습니다.
앞으로도 캔마트 많은 관심 부탁드리겠습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요♡

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
23
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
1237
22
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
950
21
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
941
20
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
940
19
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-06-24
905
18
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-06-08
928
17
normal
★★★★★
The Ji Shin
2021-06-08
906
16
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
942
15
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
925
14
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
912
13
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
914
12
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
996
11
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
947
10
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
918
9
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-05-22
899
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10