Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
너무커요
Date : 2021-05-14Score :★★
Name : Youngjin Choi
Hits : 1143
너무커요!!! 보통체형인데 사진보다 커요.. 마치 울엄마 옷 입은듯한... 사놓고 입지를 못하고 있내요.
Comments List
canmart
고객님, 상품으로 아쉬움 드려 죄송합니다ㅠㅠ
구매 전 사이즈표 체크해주시면 구매결정에 더 도움되실 거예요 :)
다음에 더 만족하실 수 있도록 노력하겠습니다.
앞으로도 캔마트 많은 관심 부탁드리겠습니다.
오늘도 행복한 하루 되세요♡

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
21
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
1085
20
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1109
19
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1080
18
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1088
17
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1086
16
normal
★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1128
15
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1051
14
normal
★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1111
13
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1066
12
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-06-08
1106
11
normal
★★★★★
The Ji Shin
2021-06-08
1055
10
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
1367
9
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-27
1186
8
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
1060
7
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-05-26
1148
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9