Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip NavigationRead
폭신폭신
Date : 2021-06-24Score :★★★★★
Name : Hyun Song
Hits : 985
폭신폭신한 두툼한 쿠션이 발바닥의 피로감을 덜어주네요. 미끄럼 방지 실리콘과 발가락에 걸어 착용하니 밀리지 않고 편안합니다.
Comments List
canmart
고객님 😊 소중한 후기 감사드립니다!
평소 구두를 많이 착용하신다면 편안한 착용감을 위해 도움을 줄 수 있는 상품이랍니다 :)
유용하게 착용가능하실거예요 ~^^
오늘도 행복한 하루되세요. 감사합니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
38
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
925
37
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
915
36
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
908
35
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
916
34
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
953
33
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
972
32
normal
★★★★★
Lydia
2021-07-11
984
31
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1008
30
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1004
29
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
996
28
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1001
27
normal
★★★
SungMi Baek
2021-06-25
1009
26
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
973
25
normal
★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
988
24
normal
★★★★★
SungMi Baek
2021-06-25
977
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10