Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
 • Item name:
 • Item price:0.00 USD
Read
부드러운 기모
Date : 2021-11-12Score :★★★★★
Name : Hyun Song
Hits : 336
기모바지 여러개 입어봤는데 이렇게 부드러운 기모는 처음이에요. 겨울에도 슬랙스 필요한 데 기모안감이라 따뜻하게 입을 수 있겠어요. 꺼내자마자 입었더니 접었던 주름이 보이는데 비행기 타고 오랜시간 왔으니 그러려니하고 예쁘게 다려 입어야겠어요.
Comments List
canmart
고객님, 정성스러운 후기 감사드려요 ❤
기모가 부드러워서 피부가 민감하신 분들께서도 부담없이 입으실 수 있는 CANMART만의 특별한 팬츠랍니다 !!
기모가 많이 두텁지 않으면서 충분히 따뜻해서 겨울에도 핏 예쁘게 착용 가능하세요 ~!! ㅎㅎ
다림질 살짝 해주시면 더 예쁘게 착용 가능합니다 !
CANMART와 함께 따뜻한 겨울 되시기 바랍니다 😊

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
143
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
276
142
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
248
141
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
240
140
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
245
139
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
138
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
137
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
251
136
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
238
135
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
134
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
234
133
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
250
132
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
265
131
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
302
130
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
277
129
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
296
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10