Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
화면과 같음
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 297
사이즈도 적당하고 재질이 보드랍고 딱 내가 원하던 디자인이라 좋았어요.
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
소중한 상품 주문해주셔서 감사하다는 말씀드리며,
상품 만족해주셔서 대단히 감사드립니다 ♥
예쁘게 착용하셨으면 좋겠습니다^^

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
143
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
276
142
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
250
141
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
140
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
247
139
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
138
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
239
137
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
253
136
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
135
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
239
134
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
133
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
254
132
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
269
131
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
305
130
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
277
129
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
296
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10