Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
 • Item name:
 • Item price:0.00 USD
Read
넉넉한 사이즈
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 320
가슴이 큰 마른 아줌마라서 77로 생각하고 2XL를 주문했더니 너무 커서 엉성하고 바보 같아요..ㅜㅜㅜㅜㅜ
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
소중한 상품 주문해주셨는데, 사이즈 부분으로 속상하셨겠습니다ㅠ.ㅠ!
다음 구매시 상품 상세페이지 하단에 있는 사이즈표 참고하시어 구매하시면 보다 더 도움되실거예요 :)
받으신 상품 예쁘게 착용하셨으면 좋겠습니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
143
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
276
142
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
249
141
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
241
140
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
247
139
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
138
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
239
137
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
251
136
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
240
135
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
237
134
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
133
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
253
132
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
268
131
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
304
130
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
277
129
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
296
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10