Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
 • Item name:
 • Item price:0.00 USD
Read
넉넉한 사이즈
Date : 2021-11-17Score :★★★★★
Name : Miyung Cho
Hits : 328
디자인과 재질이 좋고 예쁜데 Free 사이즈가 내게는 좀 크고 약간 두께가 있어서 날씬해 보이지는 않습니다
Comments List
canmart
고객님, 안녕하세요. 캔마트입니다 :)
주문하신 상품이 사이즈부분으로 딱 맞지 않아 속상하셨겠습니다ㅠ.ㅠ!
보다 더 만족하실 수 있는 상품으로 준비할 수 있도록 노력하겠습니다 :)
소중한 리뷰 작성해주셔서 감사합니다 ♥

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
143
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
275
142
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
248
141
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
240
140
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
245
139
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
242
138
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
235
137
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
251
136
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
238
135
normal
★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
236
134
normal
★★★★★
Scarlet Oh
2021-12-05
234
133
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-02
250
132
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
263
131
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
302
130
normal
★★★★★
Hye Ji Shin
2021-12-02
275
129
normal
★★★★★
Miyung Cho
2021-11-17
295
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10