Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
 • Item name:
 • Item price:0.00 USD
Read
치즈같은 쫀득한 부드러움
Date : 2021-12-24Score :★★★★★
Name : Hyun Song
Hits : 227
위에 니트가 치즈 같이 쫀득하게 신축성이 너무 좋고 피부 감촉이 정말 부드러워요. 샤틴소재가 반짝거려 자칫 부담스러울 수 있는데 니트소재를 더해 데일리로 편하게 입을 수 있게되었습니다. 언발런스한 니트 밑단이 자연스럽게 레이어드한 느낌을 줘서 코디 걱정도 없어졌어요. 봄, 가을에도 착용 가능하겠어요.
Comments List
canmart
고객님~ 소중한 후기 감사드려요!
원피스지만 레이어드한 듯 코디 걱정 싹 덜어주는 선물 같은 원피스랍니다 🎁
스커트 소재가 고급스러워 연말 모임룩으로도 정말 좋은 상품이예요 ㅎㅎ
행복한 크리스마스 되시기 바랍니다.
감사합니다 🎄

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
158
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
120
157
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
104
156
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
101
155
normal
스웨터 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
84
154
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
102
153
normal
부츠 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
111
152
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
97
151
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
116
150
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
135
149
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
269
148
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
245
147
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
227
146
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
316
145
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
238
144
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
244
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10