Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip NavigationRead
바지
Date : 2022-01-13Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 259
안감힘 부드럽고 살짝 도톰하여 겨울에 입으면 정말로 따뜻할듯 합니다. 사이즈도 몸에 맞춘듯 딱 맞아서 만족합니다
Comments List
canmart
고객님, 소중한 후기 감사드려요 ❤
기모원단이라 살짝 도톰하면서도 핏에 방해되지 않는 두께감이라 피팅감이 예뻐서 정말 인기 많은 상품이랍니다!
올 겨울 CANMART와 함께 따뜻하게 보내시기 바랍니다~
감사합니다 :)

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
158
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
250
157
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2022-01-14
241
156
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
183
155
normal
스웨터 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
168
154
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
208
153
normal
부츠 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
288
152
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
204
151
normal
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
254
150
normal
바지 (1)
★★★★★
Briana Lee
2022-01-13
259
149
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
358
148
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
329
147
normal
★★★★★
Hyun Song
2021-12-24
298
146
normal
★★
Hyunji Ahn
2021-12-23
423
145
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-22
308
144
normal
★★★★★
Ching Hui Chang
2021-12-21
432
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10