Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
제 겨울 교복이네요~
Date : 2023-09-14Score :★★★★★
Name : SungMi Baek
Hits : 145

제가 원래 작년에 산 비슷한 겨울 주름치마가 있어요~ 근데 너무 편하고 좋아서 친한 언니가 탐을 내더라구요. 

이번에 가을맞이 셀을 해서 언니거 사준다고 구입했어요. 검은색보다는 훨씬 가벼운 느낌이고 쥐색이다 보니 

상의 맞추긴 너무 쉽고요. 허리가 살짝 쨍쨍한 느낌은 좀 있는데.. 고무줄이니까~ 천은 정말 도톰하고 기장도 저는 좋은데 

그 언니는 좀 작은 편이라 살짝 길듯 싶네요. 

Comments List
canmart
소중한 리뷰 작성 감사드려요 😁
요런 그레이 컬러는 가을/겨울 시즌에 정말 여기저기 매치하기 너무 쉬운 컬러라 정말 소장 추천드리는 컬러랍니다 !!
선물 받으신 분께서 마음에 들어 하셨으면 좋겠습니다 :)
감사합니다 ~

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
127
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-12-17
100
126
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
96
125
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
94
124
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
92
123
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
89
122
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
94
121
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
96
120
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
102
119
normal
★★★★★
Sora Ahn
2023-10-18
150
118
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
150
117
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
160
116
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
147
115
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
159
114
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
138
113
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
145
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10