Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
이쁜 스웨터 3
Date : 2023-11-21Score :★★★★★
Name : Briana Lee
Hits : 90
저는 곤색을 오더 했습니다. 신랑한테 사진을 부탁 했는데... 이라고 이상하게 찍어 놨네요 ㅠㅠㅠ. 모델분들 처럼 날씬하면 좋으련만... 더 이쁘게 상품을 잘 보여 드랄수 있을텐데. 뭐라 말이 필요 없는 상품 입니다. 부드럽고, 촉감 좋고, 색감 좋은 스웨터 목까지 살짝 가려 줘서 겨울에 강추 합니다.

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
127
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-12-17
100
126
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
96
125
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
94
124
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
92
123
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
90
122
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
94
121
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
96
120
normal
★★★★★
Briana Lee
2023-11-21
102
119
normal
★★★★★
Sora Ahn
2023-10-18
150
118
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
150
117
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
160
116
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
147
115
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
159
114
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
138
113
normal
★★★★★
SungMi Baek
2023-09-14
145
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10