Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
Fol basic cardigan C082818
Date : 2020-09-19Score :
Name : Judy An
Hits : 303
절대 77사이즈 못입구요 길이도 적당히 길다고 했는데 전혀 길지않더라구요. 혹시나 해서 리뷰다 읽고 샀는데 아.. 사진하고 전혀 다른게 온건지 정말.. 해외여서 다시 반품하기도 힘들고 실망이예요.

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
105
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
211
104
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
259
103
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
261
102
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
261
101
★★★★★
Meewha Oh
2020-09-24
194
100
song cho
2020-09-20
208
99
★★★★
song cho
2020-09-20
228
98
★★★★★
song cho
2020-09-20
209
97
★★★★★
song cho
2020-09-20
212
96
★★★★★
song cho
2020-09-20
248
95
song cho
2020-09-20
261
94
★★★★
song cho
2020-09-20
243
93
★★★★
song cho
2020-09-20
179
92
★★★★★
song cho
2020-09-20
178
91
★★★★
song cho
2020-09-20
209
  1. 11
  2. 12
  3. 13
  4. 14
  5. 15
  6. 16
  7. 17
  8. 18
  9. 19
  10. 20