Cart
Q&A
Order list
Only you
top
button
Skip Navigation
Read
Pannier linen pants C072209
Date : 2020-09-05Score :★★★★
Name : jung hwang
Hits : 243
제가 55에서 66사이즈 사이로 옷을 입는 편인데 제가 프리사이즈로 주문했는데 이 바지는 55사이즈에 맞아요 저는 바지 올리고 내릴때 엉덩이가 끼더라가고요 입고 있으면 배가 꽉끼고요 66인분들은 많이 작을꺼예요

List of posts
No.
Product
Content
Score
Name
Date
Hits
105
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
215
104
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
261
103
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
264
102
★★★★★
Mi Jin
2020-09-25
263
101
★★★★★
Meewha Oh
2020-09-24
195
100
song cho
2020-09-20
209
99
★★★★
song cho
2020-09-20
232
98
★★★★★
song cho
2020-09-20
210
97
★★★★★
song cho
2020-09-20
214
96
★★★★★
song cho
2020-09-20
249
95
song cho
2020-09-20
264
94
★★★★
song cho
2020-09-20
247
93
★★★★
song cho
2020-09-20
183
92
★★★★★
song cho
2020-09-20
183
91
★★★★
song cho
2020-09-20
214
  1. 11
  2. 12
  3. 13
  4. 14
  5. 15
  6. 16
  7. 17
  8. 18
  9. 19
  10. 20